"Energirådgivningen hjälpte oss med grönt hyresavtal"

Spis restaurang Kiruna

"Vi är alla vinnare -  miljö, hyresvärd och hyresgäst". Hotell och restaurang SPiS i Kiruna fick hjälp av energirådgivningen. Det blev bättre inomhusklimat och energikostnader minskade.

Ett bra inomhusklimat är självklart viktigt för varje hotell och restaurang. Och pengar ska gå till bättre kvalité därför är det angelägt att minska energianvändning.

Johan Stålnacke från SPiS i Kiruna AB har fått energirådgivningen inom ramen av programmet "Coach för energi och klimat" och säger så här om resultatet:

"Vi på Hotell och restaurang SPIS i Kiruna deltar i programmet Coach för energi- och klimat sedan 2018. Detta har medfört att vi som hyresgäst har kunnat teckna ett "grönt hyresavtal" med vår hyresvärd. I det nya upplägget är vi alla vinnare miljö, hyresvärd och hyresgäst. Det som är en tydlig skillnad är att vi efter genomförd OVK, ventilationskontroll har ett mycket bättre inomhusklimat

Vi har under programmet CEK lärt oss vad som är verksamhets- och fastighetsenergi, detta har medfört att hyresvärden aktivt arbetar med det som normalt är kopplat till fastighetsenergi och vi som brukare eller hyresgäst kan få en bättre överblick på vår energianvändning."

Om du är ett företag med en energianvändning under 300 000 kWh per år: hör av dig till oss på energirådgivning för att få hjälp med att minska din energianvändning och dina energikostnader!

Läs mer om programmet Coach för energi och klimat

 

 

.

Publiceringsdatum:

Innehållsansvarig: Silva Herrmann