Upphandling

Upphandlingssamordning

Lapplands kommunalförbund har samordnade upphandlingar för medlemskommunerna och de kommunala bolagen. Inom detta samverkansområde finns en heltidsanställd upphandlingssamordnare.

Vissa specifika upphandlingar görs enbart för kommunalförbundet. Det framgår alltid i förfrågningsunderlaget vilka upphandlande myndigheter upphandlingen omfattar.

Alla upphandlingar styrs av Lagen om offentlig upphandling och interna policydokument.

Våra upphandlingar publiceras hos http://www.opic.com/sv/tendsign/ där ni kan registrera er för att nå förfrågningsunderlagen. Registreringen är gratis och via er användare får ni även tillgång till kompletteringar och förtydliganden under anbudstiden till den e-postadress ni anger. Ni finner alla våra aktuella upphandlingar på länken till vänster.

Beställare och inköpare på Lapplands kommunalförbund finner aktuell avtalskatalog på intranätet.

För att läsa mer om offentlig upphandling rekommenderas:

Konkurrensverket www.kkv.se

Nationellt upphandlingsstöd www.upphandlingsstod.se

Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se