Klimatklivet 2024 öppnar

En man och två barn står bredvid en värmepump Image by Global Energy Systems from Pixabay

Nu öppnar dörrarna till Klimatklivet igen. Naturvårdsverket har annonserat att det blir tre ansökningsomgångar under 2024 där den första äger rum nu under februari till april. Klimatklivet är ett stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet går till olika typer av investeringar som ger hög klimatnytta.

Du som vill göra en klimatsmart investering kan få stöd på upp till 70 % av investeringskostnaden. Stödet kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer. Stöd från Klimatklivet ges först och främst till de åtgärder som ger störst, varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona. Nytt för i år är att ansökningsperioden delas upp i tre olika delar med separata ansökningstillfällen enligt följande.

Utlysning till publika vätgastankstationer 12 - 21 februari.

Ansökningsperiod för vanliga Klimatklivsåtgärder 4 – 15 mars.

Utlysning för publik laddinfrastruktur 25 mars – 5 april.

Mer information om stödet hittar ni på Naturvårdsverkets hemsida.

 

 

Image by Global Energy Systems from Pixabay