Personligt ombud

För dig som lever med psykisk ohälsa

Är du över 18 år och skriven i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna eller Pajala kommun och har en psykisk ohälsa som medför stora problem i din vardag, kan du kostnadsfritt få ett ombud. 

Syftet är att personer med psykisk ohälsa ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, genom att ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service och sysselsättning på jämlika villkor. För att få ett personligt ombud krävs inte någon remiss eller biståndsbeslut utan en bedömning görs i varje enskilt fall. Ibland kan möjligheten att få ett ombud begränsas till att det finns kö. Kontakt med personligt ombud tas genom att ringa, smsa eller mejla.

 

Vad kan du få hjälp med? 

Tillsammans med dig gör vi en planering utifrån dina behov, önskemål och rättigheter. 

Det kan bland annat gälla:

  • råd och stöd
  • kartlägga vård - och servicebehov
  • kontakter och samordning med olika myndigheter och för dig viktiga personer
  • bistå vid ansökningar om exempelvis vård och behandling, boende, ekonomi, arbete/sysselsättning m.m.

 

Ditt personliga ombud:

  • arbetar på uppdrag av dig för att du ska uppnå dina egna mål
  • är frivilligt och kostnadsfritt
  • har tystnadsplikt
  • för inga journaler
  • arbetar inte med myndighetsutövning och kan därmed inte besluta om insatser
  • arbetar inte med behandling

 Efter genomförda uppdrag avslutas kontakten, men du är givetvis välkommen att kontakta oss igen.  

 

"Gå inte framför mig! 
Jag orkar inte hålla takten. 
Gå inte bakom mig!
Jag vågar inte möta allting först.
Gå bredvid mig. 
Och bli min vän!"

- Albert Camus