Aktuella upphandlingar

Våra upphandlingar annonseras på:

http://www.opic.com/org/lapplands_kommunalforbunds_upphandlingar

Vid problem med inlogg och tillgång till förfrågningsunderlag kontakta OPIC/Tend Sign-supporten.

Vi skickar inte ut förfrågningsunderlagen via post eller e-post.

Vi svarar inte heller på frågor kring pågående upphandlingar per telefon. Frågor ställs via OPIC:s system.

Vi tar emot anbud elektroniskt, se separat sida för detta!