Kommunal energi- och klimatrådgivning

Man som tar en kalldusch. Budskap "Eller ring din energirådgivare". Källa: Energikontor Sydost på uppdrag av Energimyndigheten

Om du byter ut alla dina kranmunstycken till snålspolande munstycken kan du upp till halvera din varmvattenförbrukning. I dag finns det munstycken som blandar in luft i vattnet, inte bara minskar flödet. Därför upplevs det inte att det kommer mindre vatten. Hos oss får du opartisk och kostnadsfri expertis för att spara på energin. Ring eller mejla din kommunala energi- och klimatrådgivare Peter Palo på Lapplands Kommunalförbund för kommunerna Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala.

Peter Palo är kommunal energi- och klimatrådgivare i LKF-regionen som omfattar Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala kommun. Tillsammans ingår vi i nätverket ”Energi och klimatrådgivare i Norr”. Nätverket består av expertkompetens inom energiområdet.

Vår rådgivning är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst, som finansieras med bidrag från Energimyndigheten. Vi finns för hushåll, organisationer och mindre företag i våra fyra kommuner.

Din kommunala energirådgivare hjälper dig med tips på hur du kan minska din energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt. 

 

Våra tjänster

Vi erbjuder både rådgivning på telefon och e-post. Vi kommer även gärna på besök hos små- och medelstora företag och föreningar och ger rådgivning på plats. Dessutom anordnar vi varje år olika intressanta seminarier, studiebesök och medverkar i mässor och miljödagar i Kiruna, Gällivare, Pajala och Jokkmokk. Här hittar du våra tjänster till

 

 

 

Vår organisation

Energi- och klimatrådgivningen inom Lapplands kommunalförbund (LKF) omfattar kommunerna Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala. Dessa fyra kommuner är organisatoriskt likställda och samverkar kring en gemensam kommunal energi- och klimatrådgivning.

Energi- och klimatrådgivaren är underställd en styrgrupp, som består av en representant från vardera medlemskommunen, samt LKF:s förbundschef. Styrgruppen sammanträder minst fyra gånger om året för planering avstämning och uppföljning av verksamhets- och aktivitetsplanen samt budget.

För Pajalas kommun: Bygg- och miljöavdelningen, Miljöinspektör Ildikó Fredriksson

För Kiruna kommun: Kommmunledningsförvaltningen, stadsbyggnadsavdelningen: Verksamhetsstrateg kommunala fastigheter Gert Mörtvik

För Jokkmokks kommun: Samhälls- och infrastrukturfunktionen: Driftchef fastighet Johannes Andersson

För Gällivares kommun: Miljöstrateg Lotta Bengtsson-Silfver

 

Logga energirådgivning