Kommunal energi- och klimatrådgivning

Symbolbild för energi och klimatrådgivning.

Programmet kommunala energicoach finns nu inom ramen för ordinarie verksamhet. Kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare om du vill veta mer.

Din kommunala energicoach hjälper dig med tips på hur du kan minska din energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt.  Vår rådgivning är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst, som finansieras med bidrag från Energimyndigheten.

 

 

Våra tjänster

Vi erbjuder både rådgivning på telefon och e-post. Vi kommer även gärna på besök hos små- och medelstora företag och föreningar och ger rådgivning på plats. Dessutom anordnar vi varje år olika intressanta seminarier, studiebesök och medverkar i mässor och miljödagar i Kiruna, Gällivare, Pajala och Jokkmokk. Här hittar du våra tjänster till

 

Våra experter

Peter Palo och Silva Herrmann är energi- och klimatrådgivare i LKF-regionen som omfattar Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala kommun. Tillsammans ingår vi i nätverket ”Energi och klimatrådgivare i Norr”. Nätverket består av expertkompetens inom energiområdet.

 

Vår organisation

Energi- och klimatrådgivningen inom Lapplands kommunalförbund (LKF) omfattar kommunerna Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala. Dessa fyra kommuner är organisatoriskt likställda och samverkar kring en gemensam energi- och klimatrådgivning.

Energi- och klimatrådgivaren är underställd en styrgrupp, som består av en representant från vardera medlemskommunen, samt LKF:s förbundschef. Styrgruppen sammanträder minst fyra gånger om året för planering avstämning och uppföljning av verksamhets- och aktivitetsplanen samt budget.

För Pajalas kommun: Miljöinspektör Ildikó Fredriksson, Bygg- och miljöavdelningen

För Kiruna kommun: Beställarombud kommunala fastigheter Gert Mörtvik, Kommunkansliet

För Jokkmokks kommun: Byggledare/arbetsledare Johannes Andersson, Samhälls- och infrastrukturfunktionen

För Gällivares kommun: Avdelningschef Fastighet och Service Peter Eriksson, peter.eriksson2@gallivare.se

 

Logga energirådgivning