Varför betraktas mitt anbud som orent?

Vanliga orsaker till att anbud inte kan utvärderas:

 Standardvillkor/standardavtal bifogas i anbud

De kommersiella villkoren accepteras inte

Egna upplägg gällande pris anges

Andra betalningsvillkor än de som LKF har i förfrågningsunderlag presenteras

Anbudspriset läggs med reservation, exempelvis att anbudsgivare förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar

Handlingar saknas

Mer än vad som efterfrågats skickas med vilket ger motsägande uppgifter i anbud

 Anbud är ej undertecknat