Beställarorganisationen

Vi har följande upplägg inom Lapplands Kommunalförbund när det gäller vilka som får köpa:

Certifierade beställare/inköpare - får göra avrop på tecknade ramavtal

Inköpare - får göra tillåtna direktupphandlingar (upp till 2 prisbasbelopp). Dock enbart när det inte finns ramavtal.

Alla upphandlingar från 2 prisbasbelopp och uppåt hanteras i samråd med controllern eller upphandlingssamordnaren.

Inga andra får göra inköp eller upphandlingar till förbundet.

Det är inte tillåtet att göra privata inköp via LKF.

Det är inte heller tillåtet att köpa från direktförsäljare.