Du spelar roll!

Bild på hus med solceller och energideklarationsblankett

Visste du att bostäderna i Norrbotten och Västerbotten tillsammans använder över 2,6 terawattimmar el varje år? Men du behöver inte kämpa ensam för att minska din elförbrukning och spara både pengar och miljön!

🌟 Spara pengar och rädda miljön - Ditt hem har en stor roll att spela! 💡

💡 Genom att göra små förändringar i vårt beteende och våra energivanor kan vi spara upp till 25% av vår elförbrukning. Men var börjar man? Kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare för gratis personlig rådgivning och stöd. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är ett viktigt verktyg som leder till ökad kunskap hos svenska hushåll och bidrar till insatser som ger minskad energianvändning, enligt en nyligen genomförd utvärdering som Energimyndigheten beställt.

💰 Att dra nytta av det stöd som tillhandahålls av dina kommunala energi- och klimatrådgivare kan potentiellt leda till besparingar på din elfaktura varje år. De kan också guida dig genom olika ekonomiska incitament och bidrag för energibesparande åtgärder, vilket gör det ännu enklare att spara pengar.

🌍 Men det handlar inte bara om pengar - genom att minska vår elförbrukning kan vi också göra en verklig skillnad för miljön. Varje kilowattimme vi sparar minskar vår klimatpåverkan och bidrar till en mer hållbar framtid för oss alla.

👨‍👩‍👧 Så varför vänta? Kontakta din kommunala energi- och klimatgivare idag för att få personlig rådgivning och stöd för att göra din bostad mer energieffektiv och hållbar! 💚

Publiceringsdatum:

Innehållsansvarig: Silva Herrmann