Europa i min region 2023

Europa i min region 2023 3 personer som står och vinkar

Vi deltar i kampanjen "Europa i min region" med en kort film. Där får du veta vad vi gör i projektet CommitClimate!

I projektet CommitClimate samarbetar partner från Lettland, Estland, Polen och Sverige för att utveckla ett nytt verktyg för kommuner för att simulera olika energiframtider och hur de påverkar utsläpp på växthusgaser: CommitClimate Simulator. Projektet medfinansieras av EU programmet Interreg Baltic Sea Region.

#Europaiminregion #EUinmyregion

Publiceringsdatum:

Innehållsansvarig: Silva Herrmann