Högt betyg från rådsökande!

Högt betyg från rådsökande

För den som vill spara energi finns idag en uppsjö av information att tillgå, men en stor del av den kommer från kommersiella aktörer i syfte att sälja varor och tjänster. Det kan vara svårt att sålla, men också att få svar på vad den generella informationen betyder i det individuella fallet.

Det är här de kommunala energi- och klimatrådgivarna kommer in, som opartiska, kostnadsfria och lokala experter. En färsk undersökning visar att 90 % av de rådsökande upplever att de fått svar på sina frågor och funderingar i hög eller mycket hög grad (Technopolis group 2022).

Viktig funktion på samhällsnivå

En nyligen publicerad studie gjord vid Chalmers, avdelning för Innovation och R&D Management, visar att kommunernas energi- och klimatrådgivare utöver att ge lokalt anpassade råd som främjar energismarta åtgärder på individnivå också spelar en viktig roll på samhällsnivå. Genom utåtriktade aktiviteter, utbildningsinsatser och samarbeten med andra aktörer bidrar de till en ökad kunskap och medvetenhet om energifrågan i samhället i stort.

– Energi- och klimatrådgivare fyller en viktig funktion, inte bara för individuella rådsökande utan också från ett samhällsperspektiv, säger Chalmersforskarna Ingrid Mignon och Lisa Winberg i en kommentar på Chalmers hemsida. De poängterar också att rådgivningsfunktionen är ett viktigt styrmedel i den omställning av energisystemet som samhället står inför.

Källa: https://www.energikontorensverige.se/2023/05/08/kommunal-energiradgivning-ett-viktigt-styrmedel-i-omstallningen/

Publiceringsdatum:

Innehållsansvarig: Silva Herrmann