Förbundskansli

Förbundskansliet är decentraliserat och kansliets medarbetare har möjlighet att tjänstgöra i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna eller Pajala och uppgiften är att samordna och leda verksamheten i kommunalförbundet.

Förbundet styrs av en direktion bestående av två politiker från vardera medlemskommun; Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala.

Inom Lapplands kommunalförbund finns Lapplands gymnasium, Lapplands lärcentra samt samverkansområden. Läs mer om vår verksamhet under fliken verksamhet.