5 snabba tips för att minska energikostnader

Stamp We are temprorarily closed. Image by Gerd Altmann from Pixabay

Det är ovanliga tider. Till följd av Coronapandemin drabbas  många företag av intäktsfall. Då är det viktigt att kunna minska på utgifterna. Här kan du se en kort föreläsning med 5 snabba tips hur du kan anpassa dina energikostnader till lågdrift - och hur du kan hålla de nere efter krisen.

Du som företagare kommer att få 5 snabba tips på hur du kan minska dina energikostnader och anpassa ditt energibehov till lågdrift.

Föreläsare är Marcel Berkelder, som är civilingenjör (maskinteknik) med specialisering på energiteknik och med mer än 40 års erfarenhet av energieffektivisering, förnybar energi, analyser, rådgivning och ekonomiska utvärderingsmetoder.

Här kan du se föreläsnignen:

 

Publiceringsdatum:

Innehållsansvarig: Silva Herrmann