Hitta husets energitjuvar!

Handhållen värmekamera som visar otäthet under dörr

Misstänker du att din fastighet läcker värme och undrar du var läckagen finns? Då kan värmefotografering vara något för dig. Anmäl dig till evenemanget där vi visar hur en värmekamera fungerar och hur den kan användas för att minska energikostnader och förbättra komfort i huset.

Bostäder och lokaler står för mer än en tredjedel av Sveriges totala slutliga energianvändning. Byggnader har en mycket lång livslängd. Energirelaterade beslut som tas idag påverkar energikostnaderna och miljön under flera decennier framåt.

Värmefotografering är en metod för att undersöka otätheter och konstruktionsfel i byggnader. En värmekamera mäter omgivningens temperatur och visar på en färgskala var det är varmt och kallt. Det innebär till exempel att man kan upptäcka brister i isoleringen, så kallade köldbryggor och otätheter där kalluft smyger in eller inomhusvärme läcker ut.