Är ekologiskt bättre?

Image by Дарья Яковлева from Pixabay & Silva Herrmann

Jag heter Silva Herrmann, är agronom i grunden och jobbar som energi- och klimatrådgivare på Lapplands Kommunalförbund. Vid middagsbord och på lunchen får jag allt oftare frågor om ekologisk mat. Är det sant eller falskt att det är bättre för miljön? Nu har vi alldeles nyligen lanserat en fototävling om god och hållbar mat och rekommendera då att välja ekologiskt. Här får du veta varför!

Må Bra odling för insekter, fåglar och annat smått och gott

I genomsnitt ger ekologisk odling drygt 30 procent fler arter av växter, insekter och andra djur jämfört med konventionell odling. Det visa en studie där forskare från SLU i Uppsala och Oxford i England gick igenom data från de senaste 30 årens studier.

 

Levande landsbygd

I många delar av Sverige är förutsättningar för ekologisk produktion goda. Eftersom efterfrågan på ekologiska produkter växer både inom Sverige och utomlands kan ekologisk produktion bidra till att fler gårdar kan överleva tack vare bättre lönsamhet. Ekologiska gårdar har en högre andel kombinationsverksamhet inriktad mot turism och gårdsförsäljning. Det ökar det regionala värdet för hela bygden. Den konsument som väljer eko i butiken väljer också ofta svenskt, vilket också att bidra till att stärka svenskt landsbygd.

 

 Kemiska bekämpningsmedel är ett hälsoproblem

Kemiska bekämpningsmedel ska ta död på skadedjur, svamp och ogräs för att skörden ska bli bättre. Tyvärr påverkar de även andra levande organismer, inte minst är de som arbetar med ämnet utsatt för hälsorisker. Ett exempel på detta är bekämpningsmedel glyfosat, också känt som RoundUp. Glyfosat är ett totalbekämpningsmedel vilket betyder att det dödar all växtlighet. Medlet är dessutom direkt giftigt för vattenlevande organismer. Världshälsoorganisation WHO:s särskilda cancerforskningsenhet IARC menar att glyfosat troligen är cancerframkallande . Förgiftning med bekämpningsmedel leder till upp mot 186.000 döda och många med långvarig skada per år enligt Världshälsoorganisationen.  

 

Bättre liv för djuren

I ekologisk produktion har djuren mer möjlighet att utöva sitt naturliga beteende än i vanlig produktion. Djuren får vara utomhus och de kan röra sig mer fritt eftersom de har större ytor än djur som inte föds upp ekologiskt. Lantbrukare som har ekologisk produktion måste ha dokumenterad kunskap om djurskydd och djurhälsa. Störst skillnad gör den ekologiska gården för grisar, värphöns och kycklingar som annars ofta hålls inne året om.

 

Men är det bättre för klimatet?

Det tvistar de lärda om. Så gör exempelvis Jordbruksverket bedömningen att ekologisk produktion medför en viss, men osäker, positiv klimateffekt genom lägre utsläpp av växthusgaser. Men huvudnyttan med ekomaten är inte att den har lägre klimatpåverkan.

 2018 släppte Chalmers en studie i tidskriften Nature  som går ut på att ekomaten har en större klimatpåverkan än konventionellt producerade livsmedel. Förenklat sagt menar forskarna att ekologisk mat är sämre för klimatet än konventionell för att skördarna per hektar är lägre. För samma mängd mat krävs därför större markareal om den är producerad ekologiskt.

I motsats till det som förekom i de flesta media så säger den vetenskapligt granskade artikeln i tidskriften inget generellt om klimatavtrycket av ekologisk mat, däremot att ett par ekologiskt odlade produkter ger större klimatpåverkan än konventionellt odlade.

Chalmersforskarna gör vissa antaganden i sin studie, inte minst att skillnaden i produktivitet mellan eko och konventionell är mycket stor. Det finns dock redan nu ekologiska lantbrukare som tar skördar som ligger nära medelskörden i konventionell produktion. Dessutom är skördeskillnaderna mellan eko och konventionellt betydligt mindre i övriga delar av världen än just i Norra Europa (där det är ca 30%) Globalt är skörden ca 20 procent lägre i eko, 16 procent i Nordamerika och 11 procent i Asien I höginkomstländer är skördarna generellt sätt högre i konventionell odling. Men för fattiga bönder i låginkomstländer är det ofta tvärt om. De har inte råd att köpa kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, och när de går över till ekologiska metoder kan skördarna öka väsentligt. Det kan till exempel handla om att variera grödor och att odla träd och grödor tillsammans för att skugga marken och ta upp näring från större djup. Läs mer här

Ett annat antagande är att större arealanvändning i ekologisk odling leder indirekt till stora koldioxidutsläpp från avskogning. Alternativet vore att odla konventionell med bekämpningsmedel och konstgödsel av de mest produktiva marker och att plantera skog på de andra områden. Det kommer att leda till en rad andra miljö- och hälsoproblem. Forskarna själva säger att ekologisk produktion har många andra fördelar, som till exempel ökad biologisk mångfald. Och det är en av de stora fördelarna med ekologisk odling: mer biologisk mångfald gör att vi bättre kan hantera kommande klimatförändringar.