Energirådgivning ger resultat

Graph hus och pengar

Energi- och klimatrådgivning ger konkreta resultat. Rätt tryck i däcken kan spara 500 kr om året. Vi på energirådgivningen har varit ute och mätt däcktryck på bilarna i Kiruna.

Solel villatak

Mer än 1 700 villaägare i hela landet har fått fördjupad rådgivning kring att producera el med solceller och 88 % av de tillfrågade personerna uppger själva att de ökat sina kunskaper kring solceller efter att de tagit del av de seminarier och utställningar som arrangerats inom projektet solel

Däcktryck

Rätt tryck i däcken kan spara 500 kronor om året i minskade bränslekostnader för en enda privatbilist. 1 600 bilar har fått däcktrycket kontrollerat och ungefär hälften av dem hade för lågt tryck, vilket visar att det finns behov av tätare kontroller och att besparingspotentialen i samhället är stor.

Läs om däcktrycksprojekt i Kiruna

Belysning i Bosatdsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningarna i projektet har genomfört eller beslutat om åtgärder som kommer att minska elförbrukningen för belysning med i storleksordningen 600 MWh. Det motsvarar användningen av all hushållsel i mer än 100 hushåll. En fjärdedel av bostadsrättsföreningarna har visat intresse för fortsatt vägledning av energi- och klimatrådgivningen.

Publiceringsdatum:

Innehållsansvarig: Silva Herrmann