Få en energi-coach!

Låt en coach hjälpa dig att energieffektivisera

Vill du minska ditt företags energianvändning? Din lokala coach stöttar små och medelstora företag inom besöksnäringen och också fastighetsbolag och verkstäder med att energieffektivisera. Det är helt kostnadsfritt.

Vad är Coacher för energi och klimat?

Har ditt företag en energianvändning under 300 000 kWh? Då kan du få hjälp via projektet coacher för energi och klimat om du är verksam i Kiruna, Gällivare, Pajala och Kiruna.

Coacher för Energi och Klimat (CEK) är en unik, nationell satsning som kombinerar rådgivning och erfarenhetsutbyte för att ge ditt företag goda förutsättningar att sänka dina energikostnader och uppnå andra mervärden av energieffektivisering, som förbättrad arbetsmiljö, minskat underhåll och förbättrat anseende.

Varför delta i ett coachningsprogram?

Programmet passar företag som:

 • På ett enkelt sätt vill komma igång med energieffektiviserande åtgärder
 • Vill höja sin kunskap inom energi
 • Vill ha kostnadsfri coachning och rådgivning! Det enda som krävs är företagets egna tid och engagemang
 • Vill dra nytta av ett nätverk med andra företag, både rörande energi och andra frågor

Programmet kan hjälpa företag som:

 • Har ont om tid
 • Har brist på information
 • Behöver en knuff i rätt riktning
 • Vill lära sig mer om energieffektivisering i allmänhet

Så jobbar coacher för energi och klimat

Programmet utförs av en coach, gästföreläsare och genom utbyte med andra deltagande företag.

När ditt företag går med i coachningsprogrammet får du först ett platsbesök av coachen där en genomgång av energianvändningen sker. Därefter tar coachen fram förslag på områden i ditt företag med potential till minskad energianvändning. Du får även individuell coachning i att genomföra konkreta energieffektiviseringsåtgärder.

Under perioden bjuds du in till löpande träffar med andra företag som deltar i programmet. På träffarna får du möjlighet att lära dig mer om energieffektivisering och utbyta erfarenheter med varandra.

Vad ingår i coachningsprogrammet?

Programmet består av en för företaget enskild del och en gemensam del. De gemensamma delarna utförs tillsammans med andra deltagande företag från samma kommun eller kommunsamarbete.

Enskild del:

 • Energigenomgång med platsbesök av coach
 • Sammanställning av områden med potential till minskad energianvändning
 • Coachning i genomförande av åtgärder

Gemensamma delar som bland annat kan innehålla:

 • Platsbesök hos andra deltagande företag
 • Inspirationsföreläsningar inom energieffektivisering och dess fördelar
 • Stöd inför upphandling av konsult och/eller leverantör
 • Stöd inför framtagning av investeringsunderlag
 • Stöd inför att ta fram gröna hyresavtal
 • Stöd inför finansieringslösningar


Coacher för energi och klimat är en nationell satsning som kombinerar coachning och erfarenhetsutbyte för att ge företag möjligheter till att energieffektivisera.

 

Finansieras av Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden via Nationella regionalfondsprogrammet.

Publiceringsdatum:

Innehållsansvarig: Silva Herrmann