Programmet för administration, handel och varuhantering

Programmet för administration, handel och varuhantering vänder sig till dig som vill arbeta med service och trivs i möten med olika människor.

Du får grundläggande kunskaper i administration, handel och varuhantering. Du utvecklar ett serviceinriktat förhållningssätt.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår med minst 22 veckor.

Utbildningen kan leda till arbete/lönebidragsanställning i butik och varulager där du kan arbeta med hantering av varor. Utbildningen kan även leda till administrativt arbete/lönebidragsanställning på en arbetsplats där du får arbeta med enklare kontors-/receptionsarbete.

Läs mer om programmet i programbladet för anpassad gymnasieskola, nationella programmet för administration, handel och- varuhantering

Skolverkets film om programmet