Programinformation inför gymnasieval 2021

Skolverkets informationsfilmer för de program som finns på Hjalmar Lundbohmsskolan.

Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer

Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

Ekonomiprogrammet

Läs mer

El- och energiprogrammet

Läs mer

Estetiska programmet

Läs mer

Fordons- och transportprogrammet

Läs mer

Hantverksprogrammet - inriktning frisör

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet

Läs mer

Industritekniska programmet

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Läs mer

Teknikprogrammet

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet

Läs mer

Gymnasiesärskolan Programmet för administration, handel och varuhantering

Läs mer

Gymnasiesärskolan Individuella program

Läs mer