Individuella programmet

Individuella program vänder sig till dig som inte kan följa utbildningen på ett nationellt program.

På de individuella programmen läser du estetisk verksamhet, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, natur ochmiljö, individ och samhälle samt språk och kommunikation.

Dessutom kan du ha praktik utifrån dina förutsättningar.

Läs mer om programmet i programbladet för anpassad gymnasieskola, individuella program (pdf).

Skolverkets film om programmet