Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola är fyraårig och är till för dig som har slutat grundskolan eller anpassad grundskola och inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans kunskapskrav på grund av intellektuell funktionsnedsättning eller hjärnskada.

På Lapplands Gymnasium Kiruna finns två program inom anpassad gymnasieskola.

Individuella programmet

Läs mer

Nationella programmet

Läs mer