Vår vision

Vår vision har utvecklats under 2015 och utgår från material som arbetats fram till en första vision som gällt 2010-2015. Elever, lärare, skolledare, övrig personal och gymnasienämnd var delaktiga i processen att ta fram den första visionen.

Efter en visionsdag våren 2015 har förslag tagits fram som gymnasienämnden fått ta ställning till och som utmynnade i ett beslut 18 december 2015.

Med visionen som utgångspunkt ska vi skapa en modern, effektiv och attraktiv gymnasieskola som ligger i framkant då det gäller att använda ny och distansoberoende teknik i lärandet. Lapplands Gymnasium ska genom målmedvetet arbete bli så framgångsrikt att skolan blir det naturliga förstahandsvalet för regionens elever och en självklar samarbetspartner för regionens övriga aktörer.

De fyra hörnstenarna i visionen som kan symbolisera våra fyra kommuner utvecklar begreppet ”Unika attraktiva utbildningar av högsta kvalitet”.

  • Samverkan med företag som är ledande i regionen och världen för anställning direkt eller för vidare studier
  • Attraktivt unikt och varierat programutbud som finns i Sveriges största men ändå distansoberoende region. ”Långt borta men nära”
  • Engagerade och kompetenta pedagoger skapar ett lärande med moderna metoder och fokus på nöjda elever i Sveriges högsta och längsta skola
  • Kommunikation, öppenhet, goda relationer, pedagogisk verksamhet i framkant med nära koppling till aktuell skolforskning

Länk till visionen (PDF)