Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet passar för dig som är intresserad av människan och samhället, är studiemotiverad, har analysförmåga och kan ta eget ansvar

Du studerar frågor som rör demokrati, kommunikation, ekonomi, historia, miljö och etik och får lära dig att uttrycka dig i tal och skrift på ett professionellt sätt. Förutom svenska och engelska läser du ett modernt språk.

Inför årskurs 2 väljer du mellan de tre inriktningarna Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap samt Medier, information och kommunikation. Inriktningen Samhällsvetenskap läses via fjärrundervisning inom Lapplands Gymnasium.

Programmet är högskoleförberedande och ger behörighet till många utbildningar vid högskolor och universitet.

roll i samhället. Du får studera och lära dig medieteknik och hur man förmedlar budskap inom media på ett sätt som fångar andra människors intresse.

Läs mer om programmet i Samhällsvetenskapsprogrammets progamblad (pdf).