Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktningar på Samhällsvetenskapsprogrammet

Du kan välja mellan tre inriktningar:

Beteendevetenskap
På inriktningen beteendevetenskap får du studera och fördjupa din förståelse av människors utveckling, socialisation och beteende i olika sammanhang och situationer. Du får även kunskap i lärande, ledarskap och kommunikation.

Medier, information och kommunikation
Medier, information och kommunikation ger dig kunskap om hur media används och deras roll i samhället. Du får studera och lära dig medieteknik och hur man förmedlar budskap inom media på ett sätt som fångar andra människors intresse.


Samhällsvetenskap
På inriktningen Samhällsvetenskap får du fördjupa din kunskap och förståelse för samhällets utveckling och funktioner i ett globalt perspektiv. Du får även kunskaper i geografi och internationella relationer.

Läs mer om prgrammet i Samhällsvetenskapsprogrammets progamblad (pdf).