Inackorderingstillägg

För att du ska få inackorderingstillägg krävs att du ansöker inför varje nytt läsår

Inackorderingstillägg  

Du som studerar vid en gymnasieskola utanför hemorten kan få inackorderingstillägg till och med det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Elever som studerar vid en fristående gymnasieskola eller folkhögskola ansöker om inackorderingstillägg genom Centrala studiestödsnämnden - CSN.

 

• Reseavståndet mellan din folkbokföringsadress och skolan behöver vara minst 45 km enkel väg.

• Till ansökan ska kopia av hyreskontrakt eller annat som styrker utgiften för hyra bifogas.

• Du kan inte erhålla både inackorderingstillägg och färdbevis för resor till och från skolan.

 

Inackorderingstillägget motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet och beviljas september - maj för varje hel kalendermånad du bor inackorderad.

En ny ansökan om inackorderingstillägg skickas till Lapplands Gymnasium inför varje läsår. Blanketten kan skrivas ut genom vår hemsida eller hämtas på någon av gymnasieskolorna.

 

Utbetalning

Sparbanken Nord är utbetalande bank av inackorderingstillägg och eventuellt resestipendium. På bankens hemsida anmäler du det kontonummer inackorderingstillägg ska överföras till. För omyndig elev – tänk på att ange kontoinnehavarens namn på ansökningsblanketten och att det är samma persons kontouppgifter som meddelats banken för utbetalningarna.

Elev som fyller 18 år under läsåret får automatiskt utbetalningarna i sitt namn och behöver själv meddela banken sina kontouppgifter.  För anmälan av kontonummer, se bankens hemsida www.sparbankennord.se/kontoregister.

 

Du skickar din ansökningsblankett till Lapplands Gymnasium. Se nedan vilken adress som gäller för din kommun.

För att den första utbetalningen ska kunna ske i slutet av september behöver ansökan vara respektive skola tillhanda senast två veckor efter skolstart.  

 

Är du folkbokförd i Kiruna eller Jokkmokks kommun skickar du din ansökan till:

Lapplands Gymnasium
Inackorderingstillägg 
981 85 KIRUNA


Är du folkbokförd i Gällivare eller Pajala kommun skickar du din ansökan till:

Lapplands Gymnasium
Inackorderingstillägg
Postgatan 2
982 31 GÄLLIVARE