Yrkesintroduktion

Yrkesitroduktion vänder sig främst till dig som saknar betyg för behörighet till ett yrkesprogram på gymnasiet.

Yrkesintroduktion är i huvudsak en yrkesinriktad utbildining. Stor del av utbildningstiden gör du praktik på företag. Vi erbjuder kurser inom olika yrkesområden utifrån dina intressen och skolans möjligheter. Du kan även läsa grundskolans ämnen som du saknar betyg i.

Yrkesintroduktionen ska i huvudsak innehålla yrkesinriktad utbildning, skolförlagt alternativt lärlingsförlagt. Med lärlingsförlagd utbildning gör eleven minst 50% av studietiden ute på företag, och kan då kontrakteras som Lärling.

Vi erbjuder bland annat kurser i fordonsteknik, svetsning och arbetsmiljö.
Vi utbildar även i Heta arbeten och SSG vid behov.

Syftet med utbildningen är att underlätta etablering på arbetsmarknaden eller ge behörighet till ett yrkesprogram på gymnasiet.

Läs mer om programmet i programbladet för Yrkesintroduktion, IMY (pdf).