Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledningen för elever på Lapplands Gymnasium – Gällivare finns på plan 3, rum 3113

 Alla vinner på väl underbyggda val.

 Studie- och yrkesvägledarna arbetar med lärare och rektorer utifrån olika ansvarsområden.

 Det är viktigt att eleverna får rätt information inför de valsituationer de står inför under sin utbildning,

val av inriktningar, programfördjupningar/yrkesutgångar, individuella val, övriga kurser t ex merit- och behörighetsgivande kurser, vidare studier och yrkesverksamhet. Studie- och yrkesvägledning kan minska studieavbrott och byten.

 I perspektivet Ett livslångt lärande sker val av utbildning och inriktning flera gånger under livet. Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process som tar tid. Elevens studie- och yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas. Samhället förändras ständigt och det sker en ökad rörlighet inom utbildningsväsendet och arbetslivet. Elever har i dag tillgång till en i stort sett obegränsad mängd information på internet. Däremot kan de sakna nödvändiga kunskaper att söka, sortera, hitta och att kritiskt granska informationen. Studie- och yrkesvägledarna ser till att informationen om utbildningsvägar och yrken är aktuell, opartisk, tillförlitlig och tillgänglig för eleverna när de behöver den.

 Studie- och yrkesvägledningen ska vara opartisk. Eleven behöver kunna lita på att informationen inte styrs av olika särintressen, till exempel att en föreslagen utbildning har organisatoriska kopplingar till den skola eleven går i eller till företag och organisationer som skolan samarbetar med.

 Vi finns tillgängliga under dagtid men är ofta upptagna med bokade besök/samtal med elever/vårdnadshavare/mentorer/undervisande lärare/rektorer, klass/grupp informationer, mm. Lämna gärna ett meddelande i brevlådan utanför dörren (3113) eller skicka mail/teams så kontaktar vi dig så snart vi kan.

 Mer information:

Verksamhetsplan lå 19-20

Mål och riktlinjer

Individuellt val och kursbeskrivningar lå 23-24

Individuellt val och kursbeskrivningar lå 24-25