Elevhälsan

Skolans elever har tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och

specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och

även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Camilla Andersson

Skolsköterska

072-554 90 25

camilla.andersson@lapplands.se

Johanna Enlund

Skolkurator

0971-172 18

070-319 78 56

johanna.enlund@lapplands.se

Ann-Christine Gunnarstedt

Specialpedagog

ann-christin.gunnarstedt@lapplands.se