Biblioteket/Pluggerian

Pluggerian på Hjalmar Lundbohmsskolan

Pluggerian är till för alla elever. Här kan du låna böcker, läsa tidskrifter eller plugga.

Pluggerian är öppen alla skoldagar. Jag som jobbar i skolbiblioteket/Pluggerian heter Sanna och finns till hands i biblioteket då jag inte är ute på annat uppdrag på skolan. Jag arbetar även en del ute i klasserna så biblioteket är inte bemannat hela dagarna. Lunch har jag för det mesta mellan kl 12 och 13.

I Pluggerian kan du sitta och jobba, låna böcker eller tidskrifter, söka information eller bara ta det lugnt. Du kan få hjälp med att hitta böcker och annan information. Via länkarna nedan kan du även själv söka i bibliotekets katalog och hitta material i olika databaser/hemsidor.

Du kan själv låna böcker i automaten med hjälp av ditt personnummer och din pinkod. Fråga bibliotekarien om du vill ha hjälp.

Fler av skolbibliotekets resurser hittar du som elev i Teams, i kanalen Pluggerian.

 

Böcker

Du kan själv söka bland böckerna i vårt eget bibliotek, i Norrbottens bibliotek och i LIBRIS (universitets- och folkbibliotek över hela landet). Vi har möjlighet att låna in böcker från Norrbottens bibliotek och, om det gäller större arbeten, även från LIBRIS. Bibliotekarien hjälper dig att beställa.

Hjalmar Lundbohmsskolans bibliotek

Norrbottens läns bibliotek

LIBRIS Böcker, avhandlingar och andra medier som finns på svenska universitet och högskolor.

 

Lyssna till böcker

Du som har tillgång till talböcker via LEGIMUS kan söka efter både skönlitteratur och facklitteratur via Legimis.se. Personer med någon form av läsnedsättning har rätt att använda Legimus. Kontakta någon av dina lärare eller bibliotekarien direkt om du tror att du har rätt till det.

Legimus Här kan du som har fått inloggningsuppgifter till Legimus söka efter och ladda ner talböcker (skönlitteratur och facklitteratur).

Inläsningstjänst Här hittar du inlästa läroböcker och en del lättlästa ljudböcker. Alla elever på Lapplands Gymnasium har ett eget konto. Har du frågor, kontakta din lärare eller bibliotekarien.

 

Databaser och uppslagsverk

Nedanstående databaser/uppslagsverk har du tillgång till antingen via skolans nätverk eller med användarnamn och lösenord som du får av skolbibliotekarien:

NE (Nationalencyklopedin) kommer du åt via skolans nätverk. Vill du använda den hemma, eller använda appen NE eller Ordböcker måste du skapa ett eget konto. Det gör du när du är uppkopplad mot skolans nätverk.

I Landguiden finns information om världens länder, statistik, information om konflikter mm. Även denna databas kommer du åt när du är uppkopplad via skolans nätverk. Du ser att du är inloggad när du ser texten "DU ÄR NU INLOGGAD OCH HAR TILLGÅNG TILL HELA LANDGUIDEN" under den stora blå rutan. Vill du använda den hemma finns det en länk i Pluggerians SharePoint som fungerar utanför nätverket, eller fråga bibliotekarien om inloggningsuppgifter.

Retriever är en mediedatabas där du kan söka efter främst svenska nyhetsartiklar. Användarnamn och lösenord finns hos bibliotekarien. Retriever fungerar också bra i mobilens webbläsare.