Industritekniska programmet

 

 

Vi erbjuder ett program med kurser både i olika svetstekniker, drift samt underhåll. 

Läs mer om programmet i programbladet för Industritekniska programmet