Individuellt alternativ

Syftet med individuellt alternativ är att elever ska gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden.

Individuellt alternativ står öppet för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram enligt 16 kap. 30 §. Det står dock inte öppet för ungdomar som ska erbjudas språkintroduktion.


Verksamheten är helt individanpassad; vilket innebär att vi ”skräddarsyr” schemat utifrån de behov och förutsättningar som varje elev har. Schemat varierar mellan elever då det gäller antal studietimmar/vecka. Läromedlen anpassas utifrån varje elevs förkunskaper.

Det pedagogiska arbetet utgår från vår kartläggning av elevernas styrkor, intressen och svårigheter. Allt arbete sker i vårt hemklassrum med en tydlig struktur över dagen och arbetsuppgifternas innehåll.

Eleven erbjuds läsa följande ämnen:

Grundskoleämnen: engelska, matematik, svenska, de samhällsorienterade ämnena, de naturorienterade ämnena, idrott, musik samt bild.

Läs mer om programmet i programbladet för individuellt alternativ IMA1 (pdf).
Läs mer om programmet i programbladet för individuellt alternativ IMA2 (pdf).