Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet passar för dig som är intresserad av ekonomi, företagande och marknadsföring

På ekonomiprogrammet studerar du ekonomi utifrån ett samhälls- och företagsperspektiv. Du lär dig bland annat hur man startar företag, hur företag och organisationer fungerar, om lagar som är relevanta för företag och privatliv.

Inför årskurs 2 väljer du mellan inriktnigarna Ekonomi och Juridik. Inriktningen Juridik läses via fjärrundervisning inom Lapplands Gymnasium.

Programmet är högskoleförberedande och ger behörighet till många utbildningar vid högskolor och universitet.

Läs mer om programmet i Ekonomiprogrammets programblad (pdf).

Skolverkets film om programmet