Antagning och ansökan

 

 Länk till webbantagningen:   Lapplands Gymnasiums antagning 

Antagning till gymnasieskolan - information

Antagningsbesked

Sökande till Lapplands Gymnasium loggar in i Dexter för att se sitt antagningsbesked och ska även där svara på sitt besked.

Reservantagning
Önskemål om byte av program och sena val hanteras under reservantagningsperioden från den 8 augusti. Reservantagningen sköts av respektive gymnasieskola i respektive kommun.

Inackorderingstillägg
När du ska ansöka om inackorderingstillägg skriver du ut ansökningsblanketten här från vår hemsida och följer instruktionerna på blanketten. Senast i slutet av augusti ska ansökan ha inkommit till Lapplands Gymnasium i hemkommunen.

Webbansökan
Du som är från någon av kommunerna Gällivare, Jokkmokk, Kiruna eller Pajala får information och inoggningsuppgifter via din nuvarande skola och kan söka till oss via webben, se länken högst upp på denna sida.


Information om gymnasieutbildningarna. Vi har också Öppet Hus på flera av våra skolor.

Mer information om besök på skolorna och om hur du söker till våra utbildningar får du på din grundskola av din studie- och yrkesvägledare.

Du som bor utanför vårt område och vill söka till någon av våra skolor i Lapplands Gymnasium är välkommen att göra det på den vanliga ansökningsblanketten du får på din skola och du lämnar också in den på din skola. Fråga din studie- och yrkesvägledare om hur det går till.

Borttappad Dexterinloggning 
Eleven har möjlighet att få lösenordet skickat till sin epostadress via Kontohantering - Glömt lösenord i Dexter. Vid låst konto så låses kontot upp efter 12 timmar. Har eleven ingen epostadress angiven i Dexter dit  lösenordet kan skickas, hänvisa till Grundskole-SYV eller till Dexteradministratör på skolenheten.

Svarsblanketten till antagningsbeskedet som kommit hem med post används i sista hand.

Sena omval/nyval (efter slutantagningen) 
Hanteras under reservantagningen som påbörjas den 8 augusti.

Mejla antag@lapplands.se med dina önskade ändringar. Viktigt att du lämnar ett besked på din befintliga antagning senast den 7 augusti.

Sista svarsdatum på antagningsbeskedet 
Onsdag den 31 juli 2021

Boende 
K
ontakta respektive gymnasieskola för information om elevboende. 

- För elevboendet vid Hjampis är Emil Björnström kontaktperson, telefonnummer 076-804 45 38. Mejla ditt intresse till emil.bjornstrom@lapplands.se   

- Hyreskontrakt tecknas med Kirunabostäder AB. Vid frågor kring hyreskontrakt och fakturor, kontakta Kirunabostäder på telefonummer 
  0980-70850  eller mejl marknad@kirunabostader.se


Inackorderingsfrågor
Ansökningsblankett med information under fliken Inackorderingstillägg - information och blankett. Ansökningsblanketten lämnas till hemkommunens gymnasieskola.

Kontonummer för utbetalning anmäls till Sparbanken Nord genom bankens hemsida: www.sparbankennord.se/kontoregister  


Lägsta meritvärde
Antagningsstatistik från slutantagningen finns på hemsidan www.lapplands.se -> Lapplands Gymnasium -> Antagning och ansökan -> Antagningsstatistik.

Urval
Till vissa utbildningar är det ibland fler sökande än det finns platser. I de fall där det krävs ett urval är det meritvärdet från slutbetyget i årskurs 9 som ligger till grund för detta. Bokstavsbetygen översätts till siffror:

A 20 
B 17,5
C 15
D 12,5
E 10
F 0

När du söker till gymnasieskolan räknas de 16 eller 17 bästa betygen samman och ger ett meritvärde. Du kan alltså som bäst ha 340 poäng.

Utbildningar inom Lapplands Gymnasium
Klickar du på raden ”Program och inriktingar” till vänster kan du se i vilka av våra skolor de olika programmen och inriktningarna finns. Klickar du på en skolas namn kommer du till  skolans egen hemsida med mer information om de program som finns på skolan.

Frisök i hela landet
För att öka din valfrihet har du möjlighet att söka ett nationellt program i en annan kommuns gymnasieskola även om samma program erbjuds i din hemkommun. Du tas emot i mån av plats. Inom våra fyra skolor i Lapplands Gymnasium är däremot alla som söker från Gällivare, Jokkmokk, Kiruna eller Pajala kommuner försthandssökande och då får man också inackorderingsbidrag om man inte kan bo hemma. Detta gäller däremot inte om du söker till en ort utanför vårt område om programmet finns inom Lapplands Gymnasium.

Riksrekryterande utbildningar
Till riksrekryterande utbildningar får alla söka oavsett var i landet man bor.  I Lapplands Gymnasium har vi några riksrekryterande utbildningar samt platser på idrottsgymnasium med riksintag. Det finns även riksrekryterande utbildningar för nyare yrkesområden samt för döva, hörselskadade eller rörelsehindrade i landet. Mer information om riksrekryterande utbildningar kan du få av din studie- och yrkesvägledare.

Att tänka på när man studerar på annan ort
Det finns några saker som du måste tänka på om du ska studera på annan ort. Om det inte är pendlingsavstånd så måste du hitta någonstans att bo. Kontakta gärna den skola du ska gå på, många gånger kan de hjälpa dig att hitta bra boende. Trots inackorderingsbidrag blir det en kostnad för dig och din familj om du väljer att läsa på annan ort.

Vår hantering av dina personuppgifter vid ansökan och ev. fortsatta studier
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet med gällande Arkivlag. Se information till dig som sökande och vårdnashavare för elev här.