Teknikprogrammet

Teknikprogrammet passar för dig som är intresserad av teknik, teknikutveckling, problemlösning och innovation. Du bör ha ett intresse för matematik, fysik och kemi.

Du får kunskaper i hur du använder matematik, kemi och fysik inom teknik och teknikutveckling. Du får även kunskaper i att arbeta i projektform, med produktutveckling, design och konstruktion.

Inför årskurs 2 väljer du mellan inriktningarna Design- och produktutveckling och Teknikvetenskap.

Programmet är högskoleförberedande och ger behörighet till många utbildningar vid högskolor och uiversitet.

Arbetsmarkaden är god, med många möjligheter.

Läs mer om programmet i Teknikprogrammets programblad (pdf).

Skolverkets film om programmet