Försäkringar

Information om olycksfallsförsäkring, tjänstereseförsäkring och ansvarsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt:
även under helger och ferier för gymnasieelever inom Lapplands Gymnasium. 

Försäkringen beskrivs mera ingående i pdf-filen längre ner på sidan

Om olyckan är framme:
1. Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan
2. Spara alla kvitton
3. Om taxi behövs mellan hemmet och skolan (eller verksamheten) på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna påbörjas måste försäkringsbolaget If kontaktas för bekräftelse 0771-81 58 18. Efter bekräftelse kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltid m.m. lämnas till taxi. 
4. Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från landstinget. Begär alltid "Intyg om utbetald reseersättning".

Tjänstereseförsäkringen gäller för:

Elever - vid gymnasieskolan och i vuxenutbildning då de företar resor eller praktik i skolans regi.
Anställda - vid Lapplands kommunalförbund när ni gör tjänsteresor
Förtroendevalda inklusive ersättare

Försäkringsbesked från IF,  kontakta expeditionen på din skola för mer information

Anställda kan även hitta information via intranätet

Ansvarsförsäkringen omfattar:

Verksamhetsansvar, produktansvar, finansiellt ansvar

Gällande försäkringar 2021

Olycksfallsförsäkring 

Tjänstereseförsäkring

Företagsförsäkring