Fordons- och transportprogrammet

Fordons- och transportprogrammet passar för dig som är intresserad av teknik och har ett praktiskt handlag. Du ska ha grundkunskaper i engelska och matematik.

Du lär dig om hur olika fordon är konstruerade och hur de fungerar samt felsökning och reparation av fordon. Litteraturen du läser är både på svenska och engelska.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) minst 15 veckor.

Inför årskurs 2 väljer du mellan inriktningarna Personbil och Lastbil och mobila maskiner.

Programmet är ett yrkesförberedande program. du kan arbeta inom fordonsbranschen som bland annat mekaniker, kundmottagare eller reservdelsman.

Du har möjlighet att få grundläggande behörighet till högskolan beroende på vilka kurser du väljer inom det individuella valet.

Arbetsmarknaden är glödhet. Det råder stor brist på arbetskraft i branschen.

Läs mer om programmet i Fordons- och transportprogrammets programblad (pdf).

Skolverkets film om programmet