Vård- och omsorgsprogrammet

Vård och omsorgsprogrammet passar för dig som är intresserad av människan ur biologiska, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter.

En stor del av utbildningen sker som skolförlagd fjärrundervisning där elever från flera orter inom Lapplands Gymnasium läser tillsammans.  

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) minst 16 veckor. 

Du har möjlighet att få grundläggande behörighet till högskolan beroende på vilka kurser du väljer inom det individuella valet.  

Efter genomförd utbildning är du undersköterska och kan börja arbeta direkt, bland annat som personlig assistent, inom vård, inom LSS eller psykiatrin. 

I dag råder mycket stor efterfrågan på utbildad vårdpersonal. 

Läs mer om programmet på Vård- och omsorgsprogrammets programblad (pdf).

Skolverkets film om programmet