Våra utbildningar, program

 

Utbildningar inom Lapplands Gymnasium

 

Information om varje program och på vilken skola utbildningen finns - det hittar du på skolornas sidor i menyn

Här är de utbildningar som är sökbara inför starten av nästa läsår 2021/2022

Utbildningar sökbara inför läsåret 2021-2022

Här nedan ser du en översikt över var program och inriktningar  för pågående utbildningar finns på våra fyra skolor:

 

Utbildningar Åk 1 läsåret 2020-2021  pågående utbildningar Åk 1

Utbildningar Åk 2 läsåret 2020-2021  pågående utbildningar Åk 2 

Utbildningar Åk 3 läsåret 2020-2021  pågående utbildningar Åk 3

 

För vissa elever på skidgymnasium och elever på gymnasiesärskolan pågår även utbildningar i Åk4