Lapplands Gymnasium Kiruna

Telefontider Lapplands Gymnasium Kiruna, sommaren 2022

 

Kontakt vid antagningsfrågor: antag@lapplands.se alternativt 0980-706 43 (v. 26-27 samt från v. 32).

Kontakt vid frågor om elevboende: Emil Björnström, 076-804 45 38 emil.bjornstrom@lapplands.se

v. 26: Skolledning, handläggare och antagning på plats.

v. 27: Skolledning, handläggare och antagning på plats.

v. 28: Expedition 0980-704 10, tis + ons 10.00-12.00 Rektor Hans Björnström, 070-229 36 86

v. 29: tis + ons 10.00-12.00, Expedition 0980-704 10

v. 30: tis + ons 10.00-12.00 Rektor Hans Björnström, 070-229 36 86

v. 31: tis + ons 10.00-12.00 Rektor Ingalill Gunillasson-Sevä, 076-148 46 46

v. 32: tis + ons 10.00-12.00 Rektor Katarina Wedegren, 073-056 77 73, antagningsfrågor till antagningshandläggare Jonas Stålnacke 0980-706 43 eller antag@lapplands.se

Från v. 33: Ordinarie telefontider (skolledning och administration på plats).

Trevlig sommar!

Sprickbildning på skolan

Kirunabostäder har varit på skolan för att kontrollera sprickbildning som uppstått på grund av LKAB:s gruvbrytning. De har anlitat en konsultfirma som kommer att kontrollera och bedöma sprickbildningen. Kontroller kommer att göras varannan vecka. Gymnasiechef Marianne Stöckel är informerad och håller kontakt med berörda. Sker något med byggnaden som föranleder åtgärder kommer skolans elever att informeras. /Skolledningen

Om skolan

Lapplands Gymnasium Kiruna håller till i Hjalmar Lundbohmsskolans lokaler. Hjalmar Lundbohm var gruvbolaget LKAB:s förste disponent med ett stort intresse för kultur- och utbildningsfrågor, ett arv som skolan försöker förvalta på bästa sätt.

Trivsel, öppenhet och en bra stämning kännetecknar vår skola. Personalen är kunnig och erfaren. Andelen behöriga lärare är mycket hög och den genomsnittliga betygspoängen ligger över rikets snitt. Samarbete med arbetsliv och högskola är en viktig framgångsfaktor. 

De porträttbilder som finns på Lapplands Gymnasium Kirunas hemsida, är tagna av medieelever på samhällsprogrammet under VT 2019.

För vårdnadshavare och elever

Nu har vi samlat information och dokument som är bra att ha för dig som vårdnadshavare eller elev på en egen sida.

Läs mer

Frisörskolan

Öppettider och tidsbokning.

Läs mer

Biblioteket/ Pluggerian

Här kan du söka efter bibliotekets böcker och komma åt de databaser skolan abonnerar på.

Läs mer

Lärlingsutbildning och Apl

Hälften av utbildningstiden på en arbetsplats. Är det något för dig?

Läs mer
Kunskapsstaden Kiruna

Kunskapsstaden

Ny gymnasieskola

läs mer

Lapplands Gymnasiums vision

Läs mer