Lapplands Gymnasium Kiruna

Illustrationsbilden är en del i skaparprocessen, skapad av Cedervall arkitekter

Om skolan

Lapplands Gymnasium Kiruna håller till i Hjalmar Lundbohmsskolans lokaler. Hjalmar Lundbohm var gruvbolaget LKAB:s förste disponent med ett stort intresse för kultur- och utbildningsfrågor, ett arv som skolan försöker förvalta på bästa sätt.

Trivsel, öppenhet och en bra stämning kännetecknar vår skola. Personalen är kunnig och erfaren. Andelen behöriga lärare är mycket hög och den genomsnittliga betygspoängen ligger över rikets snitt. Samarbete med arbetsliv och högskola är en viktig framgångsfaktor. 

De porträttbilder som finns på Lapplands Gymnasium Kirunas hemsida, är tagna av medieelever på samhällsprogrammet under VT 2019.

För vårdnadshavare och elever

Nu har vi samlat information och dokument som är bra att ha för dig som vårdnadshavare eller elev på en egen sida.

Läs mer

Frisörskolan

Öppettider och tidsbokning.

Läs mer

Biblioteket/ Pluggerian

Här kan du söka efter bibliotekets böcker och komma åt de databaser skolan abonnerar på.

Läs mer

Lärlingsutbildning

Hälften av utbildningstiden på en arbetsplats. Är det något för dig?

Läs mer
Kunskapsstaden Kiruna

Kunskapsstaden

Ny gymnasieskola

läs mer

Lapplands Gymnasiums vision

Läs mer