Lärlingsutbildning på Lapplands Gymnasium

På flera av våra yrkesprogram erbjuder vi lärlingsutbildning. Lärlingsutbildning är ett alternativt sätt att nå en yrkesexamen istället för den traditionella skolförlagda utbildningen.

"Gymnasial lärlingsutbildning är ett av två sätt att gå ett yrkesprogram. En elev som går lärlingsutbildning i gymnasieskolan eller anpassad gymnasieskola gör minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Lärlingsutbildning är möjlig på alla yrkesprogram i gymnasieskolan och alla nationella programmen i anpassad gymnasieskola." Skolverket

Som gymnasielärling kan eleven ansöka om 1 000 kr extra per månad (utöver studiebidraget) från CSN, från och med den termin man börjar som lärling. Detta gäller inte för elever i anpassad gymnasieskola.