Lapplands Gymnasiums vision

Lapplands Gymnasium - en plats att längta till

Visionen för Lapplands Gymnasium utvecklades under 2015 och utgår från material som arbetats fram till en första vision som gällde 2010-2015. Elever, lärare, skolledare, övrig personal och gymnasienämnd var delaktiga i processen att ta fram den första visionen. Efter en visionsdag våren 2015 togs förslag fram som gymnasienämnden fick ta ställning till och som utmynnade i ett beslut 18 december 2015. Ladda ner hela visionen nedan.