Nu kan du som vårdnadshavare logga in på IST Omdöme

Gå in via länken: https://lapplands-guardian-learn.se.ist.com/

Vårdnadshavare loggar sedan in med sitt BankId för att komma åt att se sina barns omdömen.

Publiceringsdatum: