Vård och omsorgsprogrammet

Här lär du dig mycket om hur vi människor fungerar, samt vilka behov och känslor vi har.

Du får möjlighet att utveckla din personlighet så att du kan bemöta människor på ett bra sätt. Du utvecklar ett synsätt där hälsa betraktas ur ett kulturellt och internationellt samhällsperspektiv, samtidigt som du får en helhetssyn på människan.
Målet för all vård och omsorg är att hjälpa människor att på bästa sätt klara sig själva.

Här får du grundläggande yrkeskunskaper och kompetens. Du får lära dig att planera ditt arbete, ta initiativ, lösa problem och kunna se konsekvenser av olika handlingsalternativ.
Genom dina individuella val kan du också få grundläggande högskolebehörighet.

VO Programblad 

VO Poängplan