Språkintroduktion

Syftet med språkintroduktion är att ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilken möjliggör för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. Skolhuvudmannen får avgöra vad som menas med ”nyligen anlänt”. Enbart det faktum att en elev har invandrat bör emellertid inte ligga till grund för ett erbjudande om språkintroduktion.

Språkintroduktion står öppen för ungdomar som nyligen har anlänt till Sverige och som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram och som behöver en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket för att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.

Information om språkintroduktion (IMS) på Lapplands Gymnasium Kiruna