Vård och omsorg

Bilden föreställer två händer som omfamnar varandra där en hand tillhör en äldre person som troligtvis är i behov av omvård. Den andra handen tillhör en personal som jobbar inom äldrevården.

Hösten 2021 startar en ny omgång. Utbildningen riktar sig till dig som vill ha en bred utbildning inom vård och omsorg och hela utbildningen kan leda till många olika yrken inom arbetsområdet. Grundutbildningen till vårdbiträde består av kurser om 800 gymnasiepoäng och du kan sedan välja att fortsätta läsa fler kurser och fördjupningar. I utbildningen ingår även arbetsplatsförlagda delar. Observera att alla kurser som ingår i vård- och omsorgsutbildningen, både inom grundutbildningen och fortsättningskurserna, går att läsa flexibelt och med individuell studietakt.

Vårdbiträde 800 p, grundutbildning inom vård och omsorg:

Anatomi och fysiologi 1, 50 p

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 p

Gerontologi och geriatrik, 100 p

Hälso- och sjukvård 1, 100 p

Omvårdnad 1, 100 p

Psykiatri 1, 100 p

Psykologi 1, 50 p

Social omsorg 1, 100 p

Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1, 100 p

Beroende på upplägg kan också yrkessvenska , 200 p, och studieteknik, 100 p, ingå i utbildningen. Yrkessvenskan ersätter då Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.

 

Fortsättningskurser till yrkespaket undersköterska:

Anatomi och fysiologi 2, 50 p

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 p

Hälso- och sjukvård 2, 100 p

Omvårdnad 2, 100 p

Psykiatri 2, 100 p

Social omsorg 2, 100 p

Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1, 100 p (om inte kursen läses inom grundutbildningen)

Samhällskunskap 1a1, 50 p

 

För mer information och ansökan, kontakta studie- och yrkesvägledare på din hemort.