Distributionselektriker

Arbete utförs av två personer i en kraftstolpe på hög höjd.

Samma utbildning - nytt namn! Det här är utbildningen för dig som är kreativ, gillar att lösa problem och utföra arbetsuppgifter med precision. Yrkesrollen garanterar spänning i vardagen.

Vad kommer du jobba med efter utbildningen?

Som distributionselektriker bygger, underhåller och reparerar du ledningsnät, underhåller och reparerar ställverk och transformatorstationer, besiktigar ställverk och åtgärdar fel i ledningsnätet. Det är ditt uppdrag att se till att elektriciteten från kraftverken når fram till kunden. 

Distans med undervisning i realtid

Efter 40 veckors studier kan du jobba med drift och underhåll av elnät, både med ny– och ombyggnation av elanläggningar och du kommer få lära dig att klättra i elstolpar och utföra arbete utifrån gällande elsäkerhetsföreskrifter samt att arbeta både självständigt och i team. God fysik är ett plus och likaså att du gillar att vistas utomhus – även i dåligt väder. Undervisningen sker dagligen i Teams och de flesta föreläsningar spelas in så att du kan se dem i efterhand. 

 

Obligatoriska samlingsveckor i Jokkmokk

Vid ca 5-6 tillfällen samlas alla elever i Jokkmokk för att lära sig att klättra i stolpar, skarva kabel, läsa av instrument, göra provtagningar, felsöka och delta i samtliga säkerhetsutbildningar som branschen kräver. Resa och logi i samband med labbveckor står du för själv. Du behöver inget körkort för att klara utbildningen eller för att göra din praktik, men företagen kan kräva körkort när det blir dags för anställning. 

 

Kurser som ingår i utbildningen - OBS !! har du läst någon av dem kan validering ske:

Elkraftteknik 100 p

Praktisk ellära 100 p

Elektromekanik 100 p

Belysningsnät 100 p

Högspänningsnät 100 p

Lågspänningsnät 100 p

Nät- och transformatorstationer 100 p

Nätunderhållsarbete i stadsnät 100 p

Nätunderhållsarbete på luftledning 0,4-24 kV 100 p

Säkerhetsutbildningar där certifikat eller intyg erhålles: Elsäkerhetsföreskrifterna (ESA), Nedtag nödställd, Heta Arbeten, Hjärt- och Lungräddning, Mobil plattform - liftkort samt Motorsåg AB.

 

APL - praktik

Under utbildningen kommer du göra 10 veckors APL (Arbetsplatsföragt lärande) som med fördel kan göra hos något av företagen som medverkar i yrkesrådet. Vilka de är ser du längre ner. Förutom att bistå med en APL-plats bidrar företagen även med en uppsättning skydds- och arbetskläder, gästföreläsare och visst material till kurser och praktiska laborationer. 

 

Det här behöver du för att ansöka

Du ska ha godkänt i Matematik 1, Svenska 1/SVAS 1 eller motsvarande.

Ansökningsblankett hittar du här

 

Har du frågor om ansökan eller annat kan du kontakta Britt Karlsson på telefon: 0971 - 173 70 eller på mail: britt.karlsson@lapplands.se

Du som inte bor i Jokkmokk, Kiruna, Pajala eller Gällivare ansöker via din egen hemkommuns vuxenutbildning.

Besked om nytt intag presenteras februari 2022.

Jonatan Taavo

Vi har under flera år samverkat med Lapplands Lärcentra i utbildningen, både genom att ta emot elever på praktik - vilket alltid är uppskattat - men även genom att kunna bidra med kompetens till kurser. Just nu har vi ett varierande rekryteringsbehov så för att se vilken typ av tjänst vi söker kan ni gå in på vår hemsida - klicka här.  

Vi finns på flera orter i landet

Vattenfall Services har samverkat med utbildningen under många år och kan erbjuda praktikplatser på flera olika orter i Norrland. Vi har verksamhet i hela Sverige och söker löpande fler medarbetare. För att se vilka lediga tjänster som vi har just nu gå in på vår hemsida, klicka här.

Andre Steegmans

Umeå Energi har vi under de kommande åren behov av att rekrytera 1-2 personer som distributionselektriker. Men det sker förändringar hela tiden, så det är möjligt att behovet förändras.

Vi rekryterar ofta från utbildningen!

Energiservice har under flera år samverkat med oss i utbildningen och erbjuder bra praktiplatser med goda chanser till jobb efter genomförd och godkänd utbildning.

Tony Sundberg

Lapplands Elnät har under flera år samverkat med utbildningen och under åren, tagit emot flera elever på praktik som alltid varit uppskattat. Vi har verksamhet i stort sett i hela Norrland, så för att se vilket rekryteringsbehov vi har just nu, gå in på vår hemsida, klicka här.

Utbildningen är bra!

Vi har samverkat med utbildningen under flera år och ser positivt på att utbildningen fortsätter. Hos oss har du möjlighet att göra din praktik om du bor i Boden eller i närheten.