Ekonomiskt stöd och bidrag vid studier

Centrala studiestödsnämnden (CSN) beslutar om och betalar ut studiestöd i form av bidrag och lån till dig som studerar i Sverige eller utomlands. CSN hanterar också återbetalning av lån. Exempel på utbildningar som ger rätt till studiestöd är vuxenutbildning (komvux), folkhögskola, konst och kulturutbildningar, högskole- och universitetutbildning, yrkeshögskola och studier utomlands. Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller för dig innan du börjar studera.

Studiemedel

Bidrag och lån för studier. Från och med det andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år har du möjlighet att ansöka om studiemedel när du studerar på minst 50 procents studietakt. 

Studiehjälp

Bidrag till dig som läser grundskole- eller gymnasienivå, till och med första halvåret du fyller 20 år.

Studiestartsstöd

För dig som är arbetslös.

Omställningsstudiestöd

Bidrag och lån för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­­marknaden.