Tentamen

Leende kvinna med en penna i handen i skolmiljö

Om du studerar på distans vid något av landets universitet eller högskolor kan du skriva din tentamen hos oss. Du behöver godkännande från den som är kursansvarig och därefter kan du boka tid hos oss. Det är dock viktigt att du är ute i god tid, se nedan vilken information vi behöver av dig vid anmälan.

Vill du skriva en tentamen på något av våra lärcentra behöver du ansöka hos kursansavarig vid det universitet/högskola  du studerar vid om att få skriva tentamen på annan ort. Du behöver också göra en anmälan till tentamensansvarig på ditt lokala lärcentra senast 10 arbetsdagar innan tentamenstillfället. Vid din tentamensanmälan behöver vi följande uppgifter av dig:

- ditt namn

- tentamensämne/kurskod

- universitet eller högskola

- kursansvarig (namn/e-post)

- tentamensdatum och tid

- om det är en digital tentamen genom ex Inspera