Barnskötare/elevassistent

Skrattande grupp barn i fyra till fem års ålder i skogen.

Yrkespaket med kurser från barn- och fritidsprogrammet på gymnasienivå utformat för arbete inom pedagogisk verksamhet. Utbildningen börjar med en grundutbildning och efter det kan man välja en påbyggnad. Inriktningen barnskötare riktar sig till dig som vill arbeta inom förskola och inriktningen Elevassistent riktar sig till dig som vill arbeta som elevassistent, verksamhetsassistent eller pedagogisk resurs i grundskolan. Dessa gymnasiekurser går på distans med ett flexibelt upplägg. Utbildningen kan ges på heltid eller deltid och det ingår även arbetsplatsförlagda delar.

Utbildningsort: Distans

Utbildningsstart: Flexibel

Studiemedelsberättigad: Ja 

 

Barnskötare- Elevassistent Bas, 1000 gymnasiepoäng

Svenska 1/svenska 1 som andraspråk, 100 p

Hälsopedagogik, 100 p

Kommunikation 100 p

Lärande och utveckling, 100 p

Specialpedagogik 1, 100 p

Pedagogiska teorier och praktiker, 100 p

Pedagogiskt ledarskap, 100 p

Människors miljöer, 100 p

Grundläggande vård och omsorg, 100 p

Etnicitet och kulturmöten. 100 p

 

Påbyggnadspaket Barnskötare, 400 gymnasieppoäng

Barns lärande och växande, 100 p

Skapande verksamhet, 100 p

Pedagogiskt arbete, 200 p

 

Påbyggnadspaket Elevassistent, 400 gymnasiepoäng

Specialpedagogik 2, 100 p

Barns lärande och växande, 100 p

Pedagogiskt arbete, 200 p