Validering

Validering handlar om att värdera en persons kunskaper som denna skaffat sig genom studier, samhällsliv och arbetsliv. Validering kan bli aktuell för den som exempelvis tidigare haft ett arbete i Sverige eller i ett annat land, har utländskt utbildning eller har deltagit i utbildningar och kurser utanför det offentliga utbildningssystemet.

Syftet med validering kan vara att:

- få formella bevis på sin kompetens

- kunna påbörja studier på rätt nivå och få möjlighet att förkorta utbildningstiden vid fortsatt arbete