Validering

Validering handlar om att värdera en persons kunskaper som denna skaffat sig genom studier, samhällsliv och arbetsliv. Validering kan bli aktuell för den som exempelvis tidigare haft ett arbete i Sverige eller i ett annat land, har utländskt utbildning eller har deltagit i utbildningar och kurser utanför det offentliga utbildningssystemet.

Syftet med validering kan vara att:

- få formella bevis på sin kompetens

- kunna påbörja studier på rätt nivå och få möjlighet att förkorta utbildningstiden vid fortsatt arbete

Hur går en validering till?

Validering är en strukturerad process som innehåller flera steg där första steget är ett möte med en studie- och yrkesvägledare som gör en inlednade kartlägging. Du kommer få svara på frågor om dina erfarenheter, meriter och utbildningar och göra en självskattning.

Det är viktigt att du redan innan ditt möte med studie- och yrkesvägledaren har tänkt igenom vilket mål och syfte du har med en validering och förberett dig genom att samla ihop dina betyg och intyg från arbetsliv och utbildning. 

Efter inledande kartläggning görs en första bedömning och du får rådgivning om hur du kan gå vidare.

Det är rektor som tar beslut om du får gå vidare med en validering

Efter inledande kartläggning påbörjas en fördjupad kartläggning tillsammans med en yrkeslärare där du kommer få visa ditt kunnande både teoretiskt och praktiskt på olika sätt. Ditt kunnande värderas mot uppsatta krav inom ett område - t ex ett yrke eller en kurs.

Efter fördjupad kartläggning har du rätt att få ett intyg på ditt kunnande. 

Hur lång tid tar en validering?

En validering tar olika lång tid men är ingen quick-fix. Bara för att du har arbetat länge inom ett yrke innebär inte det att din validering tar kortare tid, den kan däremot vara mer omfattande. En person som har jobbat länge inom ett yrke, utan att ha den formella utbildningen, kan t ex validera stora delar av kurser som ingår i en utbildning mot det yrket och läsa de kurser som man inte har ett kunnande i, som kan vara färre till antalet än för en person som har lite erfarenhet från yrket, som då rimligtvis behöver läsa fler kurser för att nå yrket. 

En valideringsprocess tar helt enkelt olika lång tid.   

Vill du har mer information om validering eller boka ett möte med en av våra studie- och yrkesvägledare klickar du på länken eller vänder dig till någon av oss som du ser här intill.   

Vill du bli undersköterska?

I ett tvåårigt projekt, finanasierat av ESF, i samverkan med våra fyra kommuner, jobbar vi just nu med att ta fram en valideringsmodell för att kunna bistå vårdpersonal som saknar den formella utbildningen, att genom validering och kompletterande studier, bli just undersköterska och få sin titel och yrkesroll.

Vill du läsa mer om projektet klickar du på länken.

Här på Skolverkets hemsida kan du läsa mer om validering