Larm- och säkerhetselektriker

En kvinnlig elektriker i gul hjälm och rödrutig skjorta med en mejsel i handen. Hon bär röda skyddshandskar och skyddsglasögon och arbetar vid ett blått elskåp. Bakgrunden är suddig och mörk.

Utbildningen till Larm- och säkerhetselektriker på 1500 poäng är en bred utbildning och beroende på var man jobbar kan man ha olika yrkestitlar. Man kan till exempel jobba med att installera data- och teleutrustningar, inbrotts- och brandlarm eller passersystem. Man behöver en god baskunskap om hur man gör elinstallationer och jobbet kan innebära allt ifrån kabeldragning till viss programmering.

Utbildningen går på distans via Trainor i Sundsvall och teorin kan du läsa hemifrån. Praktiska labbtillfällen minst tre gånger i Jokkmokk under förutsättning att det är minst 10 studerande, annars sker dessa labbtillfällen i Sundsvall. Utbildningen innehåller också tolv veckor APL, arbetsplatsförlagt lärande som du kan göra på din hemort. Utbildningen ges på heltid och är upplagd på ca 75 veckor totalt vid heltidsstudier.

 

Utbildningsorter: Gällivare, Kiruna, Jokkmokk och Pajala

Utbildningsstart: 20/2 och 28/8 2023. möjlighet till löpande intag!

Sista ansökningsdag: Vårens intag senast 29/1 2023. Höstens intag senast 9/6 2023.

Studiemedelsberättigad: Ja

 

Förkunskapskrav:

Svenska 1/Svenska 1 som andraspråk, Engelska 5 och Matematik 1 eller motsvarande.

 

Kurser:

Mekatronik, 100 p

Praktisk ellära, 100 p

Energiteknik 1, 100 p

Elkraftteknik, 100 p

Elmotorstyrning, 100 p

Kommunikationsnät 1, 100 p

Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem, 100 p

Brandlarmsystem, 100 p

CCTV-system, 100 p

Inbrottslarmsystem, 100 p

Passersystem, 100 p

Elinstallationer, 200 p,

Elektromekanik, 100 p

Komvuxarbete, 100 p